Bitüm Solüsyon

Tanımı: 
Kauçuk katkılı , suya ve rutubete karşı kullanılan, kullanıma hazır su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları:
 • Beton ve ahşap yüzeylerde
 • Temellerde ve perde betonlarda
 • Islak hacimlerde
 • Çatı ve dere oluklarında
 • Teras ve balkonlarda
 • Metal yüzeyleri korozyona karşı korumada
 • Metal yüzeylerde bitümlü membran astarı olarak

Uygulama:
 • Uygulanacak yüzeyin kuru, tozsuz ve temiz olması gerekmektedir.
 • Yüzeylerdeki oynak parçaçıklar (tahta, çivi v.s) temizlenmelidir.
 • Fırça veya tüysüz rulo ile uygulanır.
 • Uygulama astar kat ve en az 2 kat olarak yapılır.
 • Katlar arasında bekleme süresi 24 saattir.
 • Kürlenme süresi 2-3 saattir.
Ambalaj: 5 ve 16 kg’lık teneke olarak ambalajlanmaktadır.
Sarfiyat: Her kat için 0,4 kg / m² ‘ dir.
Raf Ömrü: +5ºC ile +35ºC ortam sıcaklığında 12 ay stok ömrü vardır.
Dikkat Edilecek Hususlar:
 • Direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
 • Ateşli maddelerden uzak tutunuz.
 • Kapalı ve hava sirkülasyonu olmayan yerlerde kullanmayınız.
 • Malzemenin ağza ve göze direkt temasından kaçınınız.