Likit Membran

Tanımı:
Suya ve rutubete karşı kullanılan Sentetik elastomerik reçine modifiyeli bitüm esaslı sıvı membrandır. Yüzeye sürüldüğünde kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve rutubete karşı dayanıklı elastik bir tabaka oluşturur. Eksiz ve %100 esnekliğiyle ideal bir su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları:
 • Temellerde ve Perde betonlarda
 • Islak hacimlerde
 • Çatı ve Dere oluklarında
 • Teras ve balkonlarda
 • Metal yüzeyleri korozyona karşı korumada

Uygulama: Her kat için 0,5 kg / m² ‘ dir
 • Uygulama Uygulanacak yüzeyin kuru, tozsuz ve temiz olması gerekmektedir.
 • Yüzeylerdeki oynak parçaçıklar (tahta, çivi v.s) temizlenmelidir.
 • Fırça veya tüysüz rulo ile uygulanır.
 • Uygulama astar kat ve en az 2 kat olarak yapılır.
 • Katlar arasında bekleme süresi 24 saattir.
 • İlk katta gerekir ise %15 bitüm inceltici veya selilözik tiner ile inceltilebilir.
 • Metal yüzeylerde astar kullanılmadan 2 kat sürülebilir.

İLM 700 - 15 Kg
İLM 1000 - 10 - 16 Kg


Ambalaj:5 ve 16 kg’lık teneke olarak ambalajlanmaktadır.
Sarfiyat: Her kat için 0,5 kg / m² ‘ dir.
Raf Ömrü: +5ºC ile +35ºC ortam sıcaklığında 12 ay stok ömrü vardır.
Dikkat Edilecek Hususlar:
 • Direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır
 • Ateşli maddelerden uzak tutunuz.
 • Kapalı ve hava sirkülasyonu olmayan yerlerde kullanmayınız.
 • Malzemenin ağza ve göze direkt temasından kaçınınız.